Anterieure overeenkomst herbestemming De Goede Ree

6 juli '16

De gemeente Goeree-Overflakkee en gebiedsontwikkelaar BPD hebben afgelopen woensdag een anterieure overeenkomst gesloten voor de herbestemming van het voormalige verzorgingshuis De Goede Ree in Sommelsdijk. Op het terrein van De Goede Ree (ter grootte van ca. 19.125 m²) komen maximaal 80 woningen in verschillende woningtypen. 

Ondertekening

Woonwensen zijn bekend

Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente, BPD en (landschaps)architecten. Daarnaast heeft BPD een uitvoerige marktanalyse uitgevoerd, waarbij de woonwensen van potentieel geïnteresseerde bewoners zijn geïnventariseerd. Bij de verdere uitwerking van het plan worden de ideeën en wensen van toekomstige bewoners meegenomen.

Samenwerking Curamare

Voorafgaand aan deze anterieure overeenkomst is een koopovereenkomst met Curamare gesloten voor de overdracht van de grond. Als gevolg van de veranderende vraag naar zorg is voor Curamare in de nabijheid het geheel nieuwe zorgcentrum “Nieuw Rijsenburgh” door BPD ontwikkeld en inmiddels gerealiseerd. Door de nauwe samenwerking met de zorgaanbieder komt de ontwikkeling van deze locatie ook ten goede aan de zorg op Goeree Overflakkee. Curamare is namelijk in 2010 met BPD overeengekomen dat de gronden van De Goede Ree na sloop van het gebouw worden verkocht aan BPD.

Social Return On Investments (SROI)

BPD vindt het haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het versterken van de sociale infrastructuur. Dit vertaalt zich door het project mede aan te wenden voor nieuwe activiteiten om de sociale infrastructuur te versterken. BPD verklaart zich om die reden verantwoordelijk om hieraan een verplichte invulling te geven door in alle contracten die worden afgesloten voor het bouwen van de woningen en het aanleggen van de openbare ruimte, verplichtingen op te nemen over SROI. Bijvoorbeeld dat een deel van de aanneemsom wordt aangewend voor werkplekken, leerwerkplekken, stageplaatsen etc. voor o.a. uitkeringsgerechtigden en jongeren zonder startkwalificatie, of het verrichten van een maatschappelijk nuttige taak zoals het schilderen van een openbare ruimte of vrijwilligerswerk onder werktijd door medewerkers, of het leveren van expertise aan een school.

Behoud cultuurhistorische elementen

De historie, de ligging en de omvang van het gebied zorgen voor unieke mogelijkheden. Het gaat immers om een locatie centraal gelegen in het dorp Sommelsdijk, omringd door voorzieningen en op een steenworp afstand van het Haringvliet. In de plannen wordt met respect omgegaan met de historie van de locatie. De waardevolle elementen van het verzorgingshuis, zoals de karakteristieke voorgevel en de pilasters blijven behouden in de nieuwe plannen. Daarnaast blijft een groot deel van de bestaande bomen gehandhaafd en wordt de oude waterpartij op een nieuwe plek weer in het plan teruggebracht.

Waar ligt De Goede Ree? Bekijk de ligging
Vragen? Neem contact op